>> Current Page: Home������������公 示

公 示

Time: 9/4/2014 10:06:12 AM                       Publisher: 工作人员                       Source:
上海新能源行业协会本次业内职称评审工作圆满结束,共有13家企业30人申报职称,经上海新能源行业协会职称专家评审委员会专家组严格评审,评出高级工程师7人,工程师19人,助理工程师2人。现公示如下:
高级工程师
郭文林 万善林 狄永军 方剑峰 倪建辉 江国平 许国文
工程师
吴连强 王敬利 余晓明 徐哲 姜天平 李仕栋 李冬梅 
宣海强 宣国民 刘剑 薛海英 金益明 周彬 王靖 潘捷 
尹忠萍 樊士兵 周荣成   王毅
助理工程师
陆荫祥 于学平
 
上海新能源行业协会职称评审委员会
2014年9月2日