>> Current Page: Home新闻中心广西能源局:光伏需配置 15%储能,风电需配置 20%储能

广西能源局:光伏需配置 15%储能,风电需配置 20%储能

Time: 10/28/2021 9:50:29 AM                       Publisher: 工作人员                       Source: 网易

近日,广西壮族自治区能源局印发《2021年市场化并网陆上风电、光伏发电及多能互补一体化项目建设方案的通知》,其中风电项目有22个、总规模为325.1万千瓦,方案要求配置20%x2h的储能;光伏项目有17个,总规模为395.4万千瓦,2021年安排330.4万千瓦,方案要求配置15%x2h的储能;多能互补项目共有12个,总规模为1365.5万千瓦,2021年安排544万千瓦 。